fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

H KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Knauf, με βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στην Αμφιλοχία και στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Ελληνική Αγορά το 1991 έχοντας σαν στόχο την παραγωγή και προώθηση προϊόντων – συστημάτων ξηράς δόμησης, έτοιμων σοβάδων.
Η Knauf διαθέτει μία καθετοποιημένη παραγωγή από την α’ ύλη, το γύψο, προϊόν δικής της εξόρυξης που μεταποιείται στις εγκαταστάσεις της σε ολοκληρωμένα δομικά στοιχεία (γύψος, γυψοσανίδα) με μεγίστη προστιθέμενη αξία. Σε ένα άρτιο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα τμήμα, πραγματοποιείται καθημερινά ειδικός έλεγχος των α’ υλών πριν τη χρήση τους στα παραγωγικά τμήματα.
Με σεβασμό στο περιβάλλον, η Knauf διατηρεί τη φυσική ισορροπία σε κάθε στάδιο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά, διατηρεί το ανθρώπινό της πρόσωπο και την οικολογική της συνείδηση χωρίς να διαχωρίζει τις έννοιες οικολογία και οικονομία.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Νικόλαος Μπουλούκος, Δ/ντής Τεχνικής & Προϊοντικής Δ/νσης, Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας.

Οι άνθρωποι απαιτούν περισσότερα από το δομημένο περιβάλλον, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κτίρια επηρεάζουν τον πλανήτη και τις ζωές όσων βρίσκονται μέσα και πέρα από αυτά. Η αειφόρος δόμηση είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού λειτουργικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων για την ανέγερση και την ανακαίνιση κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος τα οποία να είναι ελκυστικά, ανθεκτικά, λειτουργικά, προσιτά και να προσφέρουν άνετες και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης, προάγοντας την ευημερία όλων όσων κατοικούν σ’ αυτά.
Το συνεκτικό αειφόρο όραμα της Knauf βασίζεται στο τρίπτυχο:
Έναν συνολικό σκοπό (συμβολή σε βιώσιμα κτίρια σύμφωνα με τις Αρχές και Στρατηγικές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής)
Τι παράγουμε (φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με Αξιοποίηση των Τοπικών Περιβαλλοντικών Πόρων)
Πώς παράγουμε (μείωση των εκπομπών CO2)
Ως οικογενειακή επιχείρηση, σκεφτόμαστε με την προοπτική των μελλοντικών γενεών. Δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Όλοι οι τύποι παραγόμενων γυψοσανίδων του εργοστασίου Knauf Αμφιλοχίας (γραμμή παραγωγής 25) πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω σχημάτων πιστοποίησης βιωσιμότητας και αειφορίας των κτιρίων.

Belgian VOC regulation
French VOC class A +
German AgBB (2021) / ABG
Finnish M!
EMICODE EC1Plus
LEED v4.1

(low emitting materials;projects outside of the U.S) *

 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ζήτησης για βιώσιμες κατασκευές. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Για την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος στην Αρχιτεκτονική, στο Περιβάλλον και στη Ζωή των Πολιτών για τον σχεδιασμό και την κατασκευή Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων σε όλο τον Κύκλο Ζωής τους απαιτείται το αντίστοιχο Θεσμικό Πλαίσιο, η αρμονική συνεργασία των ιδιοκτητών των οικοπέδων, των μηχανικών, των κατασκευαστών και η τεχνολογική υποστήριξη της βιομηχανίας δομικών υλικών και κτιριακού εξοπλισμού.

H Ελλάδα διαθέτει σημαντικό όγκο παλαιών κτηρίων μη ενεργειακά αποδοτικών, αυτό σε συνδυασμό με την φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε παράλογες λύσεις όπως η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων αντί να δοθεί βάρος στη διευκόλυνση για μετατροπή των κατοικιών σε ενεργειακά βιώσιμες. Μέσω παρεμβάσεων στον ΚΟΚ και κινήτρων μπορεί να καλυφθεί μερικώς το χαμένο έδαφος.

Δεύτερο σημαντικό ζητούμενο είναι η εξάλειψη της παραπλάνησης. Η σημασία της διαφάνειας και συμπεριφοράς στην αειφορία. Είναι γεγονός ότι το «πράσινο» και η «βιωσιμότητα» πουλάνε, διεθνώς σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ζήτηση για βιώσιμα κτίρια (sustainable buildings) και βιώσιμες κατασκευές (sustainable constructions) εξελίσσεται ταχύτατα. Η ασάφεια ως προς τι πραγματικά είναι, και πως ελέγχεται η βιωσιμότητα, αυξάνει τον πειρασμό, σε κατασκευαστές και παραγωγούς δομικών στοιχείων, να προσφεύγουν σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν την ευχέρεια ελέγχου.
Με ελέγχους και πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Οι όποιοι ισχυρισμοί για αειφορική (ή πράσινη, ή βιώσιμη) συμπεριφορά μιας κατασκευής ή ενός δομικού υλικού θα πρέπει να τεκμηριώνονται με συγκεκριμένες νομοθετημένες διαδικασίες παγκόσμιας αποδοχής.
Επίσης έλεγχος της αξιοπιστίας των φορέων πιστοποίησης και κατ’ επέκταση των οικοσημάτων βάση τριών κριτηρίων: Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα, Αυστηρότητα.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Η εταιρεία KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. με γνώμονα τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015. Επιδίωξή της αποτελεί η συνεχής βελτίωση στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων και σημαντικοί στόχοι είναι:
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού και αύξηση της χρήσης ΑΠΕ κατά τη παραγωγή
• Μείωση των εκπομπών CO2 κατά τη παραγωγή και σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία, απαιτείται η δέσμευση της Διοίκησης. Θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα βιώσιμο μέλλον των εργαζομένων και των συνεργατών της, διότι χωρίς την προσωπική και εταιρική αίσθηση ευθύνης, χωρίς την καινοτομία, χωρίς τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, χωρίς ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και χωρίς αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση των επιτευγμάτων της, δε θα μπορέσει να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς, την νομοθεσία και γενικά όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος. Στόχο αποτελεί όχι μόνο η απλή τήρηση των νομικών απαιτήσεων αλλά η εφαρμογή ακόμη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω εθελοντικών πρακτικών.

Καθιέρωση συγκεκριμένου πλαισίου στόχων και φροντίδα για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς σε όλους τους εργαζομένους και να ενθαρρύνει τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες στην υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Η συμμετοχή μας στο SBC GREECE που είναι το επίσημο μέλος του World Green Building Council (WGBC) στην Ελλάδα, θα μας δώσει την δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών για τις βελτιώσεις που γίνονται και για την πρόοδο κάθε νέας προσπάθειας σε διεθνές επίπεδο και σε κάθε τι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες και φορείς που συμμερίζονται το ίδιο πλαίσιο αρχών για ανάπτυξη περαιτέρω πρωτοβουλιών στην αγορά της αειφόρου δόμησης. Πληροφόρηση και εκπαίδευση για όλα τα θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης

 

 

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.