fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30.

Η συνέλευση θα γίνει προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
  2. Ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση της λογοδοσίας
  3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
  4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
  5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών οργάνων του SBC Greece (για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής του SBC Greece).

Για τον χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θα υπάρξει σχετική αναλυτική ενημέρωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Όλα τα ταμειακά μη ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλησής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Ταμία αυτού κ. Σπύρου Κωνσταντάκη (ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση contact@sbcgreece.org και θέμα «Καταβολή εισφορών») αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2022. Άλλως, τα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 5, 13Ε και 18 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου 2022.

Σημειώνεται ότι όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητά τους με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση contact@sbcgreece.org μέχρι τις 22 Μαρτίου 2022. Απαραιτήτως η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η λίστα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γνωστοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2021 με αποστολή email σε όλα τα μέλη.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.