fbpx
Επιλογή Σελίδας

Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση της οδηγίας ήταν η συμμετοχή στη διαβούλευση του European Regional Network (ERN) του World GBC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων) το οποίο έχει περισσότερα από 70.000 μέλη σε 45 χώρες. Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του World GBC (και του ERN) στην Ελλάδα.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη έρχεται σε μία στιγμή όπου η Ελλάδα βιώνει μία νέα κρίση δημοκρατικών αξιών κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού μαζί με την επιστημονικά λανθασμένη αξιολόγηση των άρθρων που αφορούν την αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος.

Τρεις μεγάλοι Δήμοι στην Αττική αποφάσισαν παρανόμως να σταματήσουν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες στις οποίες γίνεται χρήση συγκεκριμένων άρθρων του ΝΟΚ που εμπεριέχουν περιβαλλοντικά κίνητρα. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι οι Δήμοι προσβάλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οικοδομικές άδειες που οι ίδιες οι υπηρεσίες τους εξέδωσαν.

Επί της αρχής το SBC GREECE καταδικάζει οποιεσδήποτε ενέργειες και αποφάσεις που δεν είναι σύμφωνες με το νόμο. Πόσο μάλλον όταν οι ενέργειες και αποφάσεις αυτές προέρχονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτελούν θεσμούς της χώρας.

Περαιτέρω, το SBC GREECE συντάσσεται και στηρίζει τις θέσεις του Υπουργείου Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την τεχνική αρτιότητα του ΝΟΚ στα σημεία που προάγει την αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος εντός ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσαρμοσμένο για την χώρα μας. Ειδικότερα, ο ΝΟΚ πέραν τον περιβαλλοντικών κινήτρων έχει εκσυγχρονισθεί με πολλά άρθρα για την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής, την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την υγεία και ευεξία των ενοίκων των κτιρίων, την μείωση της ρύπανσης, την ενίσχυση της οικολογικής αξίας και βιοποικιλότητας, την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων όπως το νερό, την υπεύθυνη προέλευση υλικών κλπ.

Ειδικότερα, το SBC GREECE με την εξειδίκευσή του και το διεθνή προσανατολισμό του, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τρεις διεθνώς καταξιωμένους φορείς που ανέπτυξαν τα κορυφαία συστήματα πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων BREEAM, LEED και DGNB.

Το 2020 το SBC GREECE συμμετείχε αποτελεσματικά στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» και συγκεκριμένα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του Άρθρου 25 παρ. 2 του ΝΟΚ «Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση». Η συγκεκριμένη παράγραφος 2 αφορά κτίρια με διεθνή πιστοποίηση αειφορίας BREEAM, LEED και DGNB, εξαιρετικής απόδοσης και ολιστικού χαρακτήρα που εκτείνεται πέραν της ενεργειακής απόδοσης.

Το SBC GREECE έχει ως αποστολή να ηγηθεί στην μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και των κοινοτήτων του στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας με αειφόρο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό μάχεται για την προάσπιση των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών και κυρίως αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εγγύησης για την ορθολογική και επιστημονικώς έγκυρης εφαρμογής της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.