fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

Η EVOTROPIA Ecological Finance Architectures I.K.E. ιδρύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Ειδικότερα, η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους αποτίμησης της αξίας του «Φυσικού Κεφαλαίου», με χρήση εργαλείων Αναλυτικής Δεδομένων (Data Analytics) και Οικονομετρίας. Παράλληλα, το χρηματοοικονομικό σκέλος των δραστηριοτήτων της, αφορά στην δόμηση στοχευμένων συμβολαίων περιβαλλοντικής χρηματοδοτικής (tailor-made environmental finance contracts). Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα της εταιρείας, αφορά στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού χρηματιστηρίου πραγματικού χρόνου για την Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial Symbiosis), όπου χτυπά η καρδιά της Κυκλικής Οικονομίας. Τα εν λόγω εργαλεία, οι συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την δημιουργία νέων, εξελιγμένων οικολογικών επιχειρηματικών μοντέλων που τους επιτρέπουν τόσο να επιτυγχάνουν τους στόχους αειφορίας τους, όσο και υψηλό επιχειρηματικό κέρδος.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Είμαι συν-ιδρυτής, κύριος μέτοχος και διαχειριστής (CEO) της εταιρείας. Η EVOTROPIA αποτελεί το παιδί της μακροχρόνιας ερευνητικής μου δραστηριότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), καθώς και της επαγγελματικής μου εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, πάνω στην Οικονομική και Χρηματοδοτική των Φυσικών Πόρων. Τα βασικά καθήκοντά μου αφορούν στην ανάπτυξη μοντέλων και στην επιλογή στρατηγικών εταίρων. Σπερματικά, ο στόχος ίδρυσης της εταιρείας υπήρχε από το 2006· ωστόσο η ελληνική αγορά ήταν αρκετά ανέτοιμη γι’ αυτό, ενώ η ευρωπαϊκή έκανε τα πρώτα της βήματα. Κατόπιν, λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008 τέθηκαν άλλες κοινωνικές προτεραιότητες. Από το 2015 ωστόσο, υπάρχει σαφής στροφή προς την Κυκλική Οικονομία, κάτι που προλείανε το έδαφος για εμάς. Το 2018, κατόπιν σημαντικών σημάτων που λάβαμε σε επίπεδο έρευνας αγοράς, προχωρήσαμε με τον συνεργάτη μου -Δημήτριο Μαναγούδη- στην ίδρυση της εταιρείας το 2019.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας.

Για την EVOTROPIA Ecological Finance Architectures, η Αειφορία και το Δομημένο Περιβάλλον παντρεύονται στην έννοια του «Συμβιωτικού Σχεδιασμού» (Symbiotic Design). Ο Συμβιωτικός Σχεδιασμός αφορά στην μέγιστη αξιοποίηση των ροών ενέργειας και μάζας ενός φυσικού οικοσυστήματος από τις ανθρωπογενείς κατασκευές. Για παράδειγμα, ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός των κτιρίων ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του Συμβιωτικού Σχεδιασμού, παραμένει ωστόσο ένα περιορισμένο υποσύνολό του. Πλέον, σχεδιάζουμε σε επίπεδο πολύ υψηλότερης πολυπλοκότητας από αυτόν της επίτευξης θερμικής άνεσης κι ελαχιστοποίησης χρήσης ενέργειας. Πλέον, λαμβάνουμε υπ’ όψιν τους ίδιους τους βιογεωχημικούς κύκλους των φυσικών οικοσυστημάτων και προσαρμόζουμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και κατασκευές -δηλαδή το δομημένο περιβάλλον- σε αυτούς. Αυτήν την έννοια πρακτικά την έχουμε εισάγει πρώτοι στην αγορά ως όραμα των δραστηριοτήτων μας.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Η εταιρεία μας έχει επιτύχει ν’ ανατρέψει πρακτικά την μέχρι τώρα επικρατούσα λογική ότι η επίτευξη της αειφορίας -τόσο του φυσικού, όσο και του δομημένου περιβάλλοντος- έρχεται σε αντίθεση με την επίτευξη επιχειρηματικού κέρδους. Αυτό ασφαλώς είναι μια πρόταση που διατυπώνεται συχνά από επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους· ωστόσο αποτυγχάνει να ξεπεράσει την θεωρητική πεποίθηση ή το ευχολόγιο, με αποτέλεσμα τα ποσοτικά δεδομένα να αποκαλύπτουν μια αμείλικτη πραγματικότητα. Η EVOTROPIA ωστόσο, πήγε ένα βήμα παραπέρα, εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους οι φυσικές διεργασίες μπορούν να δημιουργούν πλούτο για τον άνθρωπο. Ασφαλώς, αυτό αποτέλεσε μια απαιτητική εργασία με ανάγκη συνδυασμού πολλών επιστημονικών πεδίων. Εν τέλει, μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική αξία των φυσικών διεργασιών ήταν πάντα εκεί, απλώς χρειαζόμασταν τα κατάλληλα εργαλεία για να την αποκαλύψουμε.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου μας, οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι συνοπτικά οι εξής:
(1) Χρειάζεται να βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τις νέες μεθόδους και μοντέλα που μετρούν το περιβαλλοντικό κόστος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Καθώς οι διεθνείς οργανισμοί βρίσκονται στην φάση επιλογής και καθιέρωσης μιας ενιαίας μεθοδολογίας, πρέπει να έχουμε λόγο και προτάσεις ανά πάσα στιγμή.
(2) Ενώ ο επιχειρηματικός τομέας -στην Ελλάδα και διεθνώς- είναι πλέον προσανατολισμένος στην αειφορία και στην Κυκλική Οικονομία, αδυνατεί να μεταφράσει αυτήν την τάση σε ποσοτικά δεδομένα και να κεφαλαιοποιήσει μετοχικά αυτήν την αξία, οπότε η εταιρεία μας έρχεται να δώσει ένα ευρύ πεδίο λύσεων σε αυτά τα θέματα.
(3) Σε σχέση με τα παραπάνω, η εύρεση ώριμων επαγγελματιών με ολοκληρωμένες τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες είναι ακόμη δύσκολη, συνεπώς προχωρούμε ενεργά στην δημιουργία τους μέσω ειδικής εκπαίδευσης.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της EVOTROPIA είναι η καθιέρωση της ταυτότητάς της στην ελληνική κι ευρωπαϊκή αγορά. Πλέον, το νομοθετικό πλαίσιο έχει απελευθερώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν και το πρώτο μας μέλημα είναι η άμεση εφαρμογή της τεχνογνωσίας σε επιλεγμένους παίκτες. Στόχος μας είναι οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες του βιομηχανικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα που διαθέτουν ειδικό βάρος στην αγορά, υψηλές χρηματοδοτικές δυνατότητες και τεκμηριωμένη κατεύθυνση προς την Κυκλική Οικονομία. Αυτοί οι παίκτες θα λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης για τις υπόλοιπους που επιθυμούν να αναλάβουν μικρότερο κίνδυνο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να γίνουμε ένας από τους διεθνώς αναγνωρίσιμους παίκτες στον τομέα της οικολογικής χρηματοδοτικής. Έχοντας καθιερώσει στην συνείδηση του επιχειρηματικού τομέα την λειτουργικότητα και κερδοφορία των υπηρεσιών μας, αναμένουμε ότι θα ωθήσουμε την Κυκλική Οικονομία να λειτουργήσει αμιγώς σε επίπεδο ελεύθερης αγοράς, δηλαδή απεξάρτησης από την ανάγκη περαιτέρω νομοθετικών κατευθύνσεων ή/και επιδοτήσεων.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Το πρώτο βήμα που θα συνιστούσαμε είναι να υιοθετηθεί ένα «Σύστημα Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Λογιστικής» (Integrated Economic and Environmental Accounting System) για την μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιρικών δραστηριοτήτων. Ακόμα και μια ιδιαίτερα απλή μέθοδος αρκεί, χρησιμεύοντας για την εξοικείωση της εταιρείας. Η μέτρηση σε κάθε περίπτωση συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο, καθώς δίνει μια σαφή εικόνα της «περιβαλλοντικής ταυτότητας». Σε επόμενο στάδιο, θα συνιστούσαμε να ενταχθεί σε ένα δίκτυο βιομηχανικής συμβίωσης, όπου μπορεί να λειτουργεί ως αγοραστής ή προμηθευτής δευτερογενών υλικών, τα οποία έχουν εμπορική αξία. Ως επιστέγασμα, δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 η αναθεωρημένη Συνθήκη της Βασιλείας θέτει ως βασικό κριτήριο τραπεζικού δανεισμού την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας, η πρόνοια για τα προηγούμενα βήματα θα της επιτρέψουν να έχει αυξημένη πρόσβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Από τον Μάρτιο 2020, η EVOTROPIA διευθύνει και συντονίζει την «Ειδική Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας και Δομημένου Περιβάλλοντος» του SBC Greece. Όντας μέλος του SBC Greece από την ίδρυσή της, η εταιρεία διέβλεψε από νωρίς την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τις εξαιρετικές δυνατότητες του Ελληνικού Συμβουλίου να γίνει ένας διεθνούς εμβέλειας εμπειρογνώμονας σε θέματα αειφορίας και δομημένου περιβάλλοντος -ιδιαίτερα από την στιγμή που ως μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου (WGBC) διαθέτει τις αντίστοιχες προσβάσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η έλλειψη μιας ειδικής επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας, η οποία θα προσέφερε σημαντική προστιθέμενη αξία στην υπάρχουσα δομή του. Η EVOTROPIA φέρνει -μέσω της νέας επιτροπής- την υψηλή τεχνογνωσία της στο SBC Greece και προωθεί τις προτάσεις του σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που προτείνουν νομοθετικά και χρηματοδοτικά μέτρα για την Κυκλική Οικονομία, ως θέμα με την υψηλότερη προτεραιότητα αυτήν την στιγμή.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.