fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

Η ΜΚ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που έχει σαν σκοπό την ανάληψη έργων που θα έχουν στόχο την εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση μέσω της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους. Κατόπιν σωστού και ‘πράσινου’ σχεδιασμού τους θα επιτυγχάνεται μείωση των αναγκών σε νερό και ενέργεια ως αειφόρα κτίρια και θα συμβάλλουμε κατ’ επέκταση στη γενικότερη σύγχρονη τάση της αειφόρου δόμησης.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Είμαι μέλος και μέτοχος στην εταιρεία ΜΚ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ, δραστηριοποιούμαι χρόνια στη μελέτη και στην κατασκευή κυρίως κτιριακών έργων. Η ειδικότητα μου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας.

Σαν μελετητές και κατασκευαστές, αειφορία δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία μας σημαίνει σχεδιασμό νέων κτιρίων και επανασχεδιασμό των υφιστάμενων με υψηλά περιβαλλοντικά κριτήρια προκειμένου να προστατευθεί αλλά και να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον. Γίνεται αντιληπτό ότι η αειφόρος ανάπτυξη μεριμνά για το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, την υγεία τους και την κάλυψη των αναγκών τους χωρίς να υπονομεύουν τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Είναι σε εξέλιξη ιδιόκτητο έργο, τα γραφεία της εταιρείας, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί πολεοδομικά ως κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης αφού έχει σχεδιαστεί με ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση < 10 kWh/m²/έτος και εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση και θα ελέγχεται ανά στάδιο έως την Πιστοποίηση του από το φορέα BREEAM.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Το υψηλό κόστος κάποιων συστημάτων που συμβάλλουν στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, οπότε και η μη προτίμηση τους. Και η χαμηλή ενημέρωση-εκπαίδευση της κοινωνίας για την πράσινη ανάπτυξη, καθώς σαν έννοιες η αειφορία και η αειφόρος ανάπτυξη συχνά δημιουργούν παρερμηνείες λόγω του ασαφούς περιεχόμενου τους.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Σε προσωπικό – ατομικό επίπεδο, σαν μελλοντικό στόχο έχουμε την υλοποίηση του ιδιόκτητου έργου βάση του ‘πράσινου’ σχεδιασμού του κτιρίου. Σε συλλογικό επίπεδο στοχεύουμε στην ενημέρωση, στην προώθηση και στη συμβολή της σχεδίασης και της συντήρησης των κτιρίων μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Να οργανωθεί σε ένα τεχνητό οικοσύστημα, το οποίο θα στηρίζεται στους ίδιους αειφορικούς μηχανισμούς ροής της ενέργειας και κυκλοφορίας της ύλης που διέπουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Αυτό συνεπάγεται τον περιορισμό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και τη χρήση φυσικών μορφών ενέργειας (π.χ. ηλιακής), την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Παράλληλα να σχεδιάζουν την εταιρική οργάνωση μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων για τα οφέλη της αειφορίας, η οποία θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση τους.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Ο βασικότερος λόγος είναι η ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (σχεδιασμό ‘πράσινων’ κτιρίων) και στρατηγικών ‘πράσινων’ επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια μέσω ενός κοινού φορέα. Παράλληλα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της πράσινης γειτονιάς, καθώς θεωρούμε ότι προσαρμόζοντας μικρές περιοχές στο βιοκλιματικό σχεδιασμό η δράση θα επεκτείνεται σε ευρύτερες περιοχές.

 

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.