fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.
Η FIBRAN ενσαρκώνει το όραμα του ιδρυτή της, Δημήτρη Αναστασιάδη, ο οποίος με αφετηρία την Θεσσαλονίκη, το 1974, ξεκίνησε το ταξίδι για τη δημιουργία μιας αληθινά παγκόσμιας ελληνικής βιομηχανίας. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών της Ευρώπης δημιουργώντας συστήματα λύσεων για διαφορετικά πεδία εφαρμογής της κατασκευής, βιομηχανίας & ναυτιλίας, ενώ διεύρυνε τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο της οικοδομής με την επένδυση στην παραγωγή συστημάτων ξηράς δόμησης. Η FIBRAN είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μονωτικών υλικών όπως η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας στη χώρα μας και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Με 8 υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και εμπορική παρουσία, σε 60 χώρες, και στις 5 ηπείρους, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό εξηλασμένης πολυστερίνης στην Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ευρώπη που παράγουν όλες τις κατηγορίες μονωτικών υλικών (εξηλασμένη/ διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα) και προϊόντα ξηράς δόμησης.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.
Ο τίτλος της θέσης είναι Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας. Ο ρόλος είναι διττός καθώς εμπλέκεται τόσο σε θέματα τεχνικά όσο και εμπορικά.  H επιστήμη της δόμησης διαρκώς εξελίσσεται και το γνωστικό της αντικείμενο εμπλουτίζεται. Η βελτίωση των μονωτικών & δομικών υλικών προϋποθέτει τη σταθερή επένδυση σε έρευνα αναγκών, τεκμηρίωση γνώσης και διαμόρφωση λύσεων που επιλύουν προβλήματα περισσότερο αποτελεσματικά & αποδοτικά.

Η FIBRAN διαθέτει πλούσια ερευνητική δράση δοκιμάζοντας εργαστηριακά, με μετρήσεις, και on-site στην κατασκευή & τη βιομηχανία τις αντοχές & διαχρονικές επιδόσεις των συστημάτων κάτω από διαφορετικές πραγματικές συνθήκες & καταπονήσεις. Ο όμιλος έχει αναπτύξει και σταθερά χρηματοδοτεί συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, καθώς και με επιστημονικούς φορείς διεθνούς κύρους.
Σκοπός της FIBRAN είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για την προστασία οικοδομικών και βιομηχανικών κατασκευών και να επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου με εκδόσεις συγγραμμάτων και εγχειριδίων, λογισμικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνει με μεγάλη συχνότητα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι βασικοί άξονες της περιγραφής θέσης εργασίας είναι:
1) Συντονισμός του Εργαστηρίου Έρευνας & Ανάπτυξης νέων προϊόντων, μετρήσεων εργαστηριακά εντός της εταιρείας και σε συνεργασία με εξωτερικά Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε διάφορες χώρες
2) Πιστοποιήσεις προϊόντων και συστημάτων
3) Θέσπιση κριτηρίων προτυποποίησης σε θέματα αειφορίας, περιβαλλοντικής συνέπειας, benchmarking επιδόσεων σε θερμομονωτική/ ηχομονωτική/ πυρομονωτική/ βιοκλιματική προστασία
4) Σχεδιασμός marketing προϊόντων & συστημάτων
5) Συμμετοχή σε Διευρωπαϊκά Συμβούλια όπως Eurima, SBC, ΕΛΙΠΥΚΑ κ.α.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας.
Η βιομηχανία μονωτικών υλικών παραδοσιακά εγκλωβιζόταν σε παρωχημένες έννοιες όπως το κόστος και η απόδοση μονωτικού υλικού βάσει των μετρήσεων του σήμερα για το σήμερα. Αυτές οι παραδοχές αγνοούσαν πολύ σημαντικές αρχές όπως το κόστος ρύπανσης στο περιβάλλον, η απόδοση του υλικού και των θερμομονωτικών ιδιοτήτων στο μέλλον, η χρήση των υλικών σε βάθος χρόνου, η πυροπροστατευτική δυνατότητα στο διηνεκές υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η αντοχή των υλικών σε καταπονήσεις, ηλιακή ακτινοβολία κτλ. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον κάνουν επιτακτική την ανάγκη σύνδεσης της παραγωγής υλικών κατασκευής με το φυσικό περιβάλλον όχι μόνον στο σήμερα με τις αξίες του χρονισμού κτήσης αλλά συνυπολογίζοντας τη βιωσιμότητα στη διάρκεια ζωής των υλικών και των κτιρίων.

Η FIBRAN εδώ και δεκαετίες μετρά τις επιδόσεις κατανάλωσης, αντοχών, μονωτικής επάρκειας και κόστους λειτουργίας & επίπτωσης στο περιβάλλον στο συνολικό κύκλο ζωής κάθε υλικού ξεχωριστά σε πραγματικές συνθήκες κι όχι σε συνθήκες κτήσης κατά την εγκατάσταση. Ακόμη, έχουμε φροντίσει ώστε σε όλες τις γραμμές παραγωγής του ομίλου να αξιοποιείται στο μέγιστο η κυκλική οικονομία διαχειριζόμενοι την ανακυκλωσιμότητα των υλικών και την ελαχιστοποίηση ρυπογόνων υλών. Επιπλέον, έχουμε εντάξει τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην καθημερινότητά μας καθώς σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες σε πολλές χώρες προδιαγράφονται συστήματα με πετροβάμβακα, συστήματα ξηράς δόμησης και εξηλασμένη πολυστερίνη στο σύνολο των εφαρμογών, όπως φυτεμένα δώματα, συστήματα θερμοπρόσοψης με περιβαλλοντική συνέπεια και σχεδόν μηδενική ενεργειακή απώλεια αλλά και ρίσκου βιωσιμότητας από περιβαλλοντικούς παράγοντες, συστήματα παθητικού αερισμού και διαπνοής των κατασκευών κ.α.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;
Η εταιρεία μας έχει επιτύχει καταρχάς να εντάξει έννοιες και πρακτικές που ήταν άγνωστες στον κλάδο της βιομηχανίας μονωτικών υλικών όπως:
α) του υπολογισμού κόστους (και των ρύπων στο περιβάλλον) στη διάρκεια ζωής όλων των μονωτικών υλικών
β) της μέτρησης αντοχών και μονωτικής επάρκειας στο συνολικό κύκλο ζωής των κτιρίων ή/ και των υλικών και όχι στις εργαστηριακές μετρήσεις στην παραγωγή ή στο χρόνο εγκατάστασης
γ) του παθητικού αερισμού και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με τους μελετητές και τους κατασκευαστές προδιαγράφοντας υπέρτερα συστήματα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
δ) πλέον οι επενδύσεις γίνονται με εκτιμήσεις αποσβέσεων που είναι σημαντικά πιο ρεαλιστικές και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και τα κόστη (αλλά και τις αποδόσεις) που φέρουν η κυκλική οικονομία και η συνέπεια στη μελλοντική αειφορία.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;
Η έννοια της μελλοντικής αειφορίας σε μια βιομηχανία υλικών κατασκευής (πόσο μάλλον σε έναν όμιλο με 8 διαφορετικές μονάδες παραγωγής που δραστηριοποιείται σε 60 χώρες) προϋποθέτει τρεις σημαντικές δυσκολίες:
α) τη σημαντική επένδυση στην παραγωγή, στην έρευνα & ανάπτυξη, στις προμήθειες, στην αποθήκευση & συσκευασία
β) την αλλαγή νοοτροπιών που ξεβολεύουν την εταιρική διακυβέρνηση και τις καθημερινές ενδοτμηματικές & διατμηματικές πρακτικές
γ) το συντονισμό με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν εν τέλει την αειφορία της κατασκευής δηλαδή τους μελετητές, τους κατασκευαστές, τους εργολάβους τους τεχνίτες, τους εμπορικούς συνεργάτες που πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι σε νέα δεδομένα και, βέβαια, τους επενδυτές.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;
Εκτιμώ ότι τα σύγχρονα εργαλεία όπως είναι το BIM σε συνδυασμό με τις ρηξικέλευθες μεταβολές στο παγκόσμιο στερέωμα της αρχιτεκτονικής, της κατασκευής & της ανακαίνισης υπό το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών, των επενδυτικών επιλογών μετά τον COVID και του βιοκλιματισμού γενικότερα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα, τα μονωτικά υλικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο κι εμείς σκοπεύουμε να είμαστε ηγέτες και όχι ακόλουθοι στα νέα πρότυπα και στόχους που έχει θέσει η κάθε περιοχή του πλανήτη (πράσινης ενέργειας, ανακυκλώσιμης οικονομίας, ενεργειακής κατανάλωσης κτλ.). Το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχουμε βάλει τα θεμέλια για να είμαστε ακριβείς, ευέλικτοι, μελετημένοι σε κάθε πρόταση.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;
Νομίζω ότι κάθε εταιρεία που θέλει να βλέπει και να πρωταγωνιστεί στο μέλλον που έρχεται με ταχύτατους ρυθμούς θα πρέπει να επενδύσει και να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Αυτό το πλέγμα αλλαγών εκτείνεται από τα προϊόντα που παράγει, τις μετρήσεις που κάνει, τις διεπιστημονικές συνεργασίες που κτίζει μέχρι τον τρόπο που συσκευάζει, που αποθηκεύει, που εκπαιδεύει συνεργάτες.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;
Η εταιρεία μας συμμετέχει σε κάθε συλλογική προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη με σκοπό την αναβάθμιση του πήχυ της κατασκευής. Ο φορέας SBC Greece δίνει το παράδειγμα, το βήμα, το πλαίσιο για πρόσφορες συνεργασίες και τη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου με οργανισμούς του χώρου. Ο πλούτος αυτού του διαλόγου είναι κεφάλαιο για όλους μας. Δεν βλέπω ποιο είναι μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό, αφενός, και δεν βλέπω κάποιο αντικίνητρο ενεργού συμμετοχής, αφετέρου, για να είμαι ειλικρινής.

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.