fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

Ο Όμιλος Druckfarben είναι μια Ελληνική οικογενειακή εταιρεία που διαγράφει μία επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά, ενώ δραστηριοποιείται και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Οι τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου είναι τρεις: τα μελάνια εύκαμπτης συσκευασίας, τα αρχιτεκτονικά χρώματα και κονιάματα, τα οποία διατίθενται στην αγορά με το brand name “KRAFT Paints”, και τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που διατίθενται με το brand name “BIOCLIMA”. Ο Όμιλος Druckfarben είναι πρωτοπόρος στα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης, με ενεργή ενασχόληση στο πεδίο της θερμομόνωσης κτιρίων από το 2010.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι μέλος της ομάδας του Ομίλου Druckfarben και ασκώ τα καθήκοντά μου από τη θέση του Strategy and Innovation Consultant. Μερικές από τις αρμοδιότητές μου είναι να παρατηρώ πώς κινείται ο κλάδος και να μεταδίδω τις ιδέες και το ‘input’ της αγοράς εσωτερικά, ώστε να αποφασίζουμε πώς θα κινηθούμε την επόμενη μέρα, με ιδιαίτερη εστίαση στη βιωσιμότητα. Ουσιαστικά, αναλύω τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κλάδων, με στόχο να σχεδιάζουμε τη στρατηγική ανταπόκρισης της εταιρείας μας συνολικά στις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας.

Για εμάς ‘αειφορία’ σημαίνει διαφάνεια σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας – από την εφοδιαστική μας αλυσίδα, μέχρι τον τρόπο που απευθυνόμαστε στους καταναλωτές. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις, δημιουργώντας προϊόντα που είτε φέρουν τα ίδια μία ‘πράσινη’ καινοτομία, ή βοηθούν τους καταναλωτές να μειώσουν το αποτύπωμά τους. Παράλληλα, όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θεωρούμε πως μια εταιρεία πρέπει πάντα να ‘δίνει πίσω’ μέσω ενεργειών που προβάλουν την κουλτούρα της.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Θεωρώ πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της εταιρείας μέχρι στιγμής, είναι πως αποτελούμε την πρώτη χρωματοβιομηχανία στην Ελλάδα που αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων πριν από 12 χρόνια. Υπήρξαμε από τους πρώτους που είδαμε αυτή την τάση και συνειδητοποιήσαμε πως οι πόλεις θα εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο. Μέσα από το rebranding που πραγματοποιήσαμε για την BIOCLIMA, αποκτήσαμε όλες τις πιστοποιήσεις ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις νομοθεσίες που επίκεινται και να μπορούμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε συναντήσει σε αυτόν τον τομέα, είναι πως ενώ η αειφορία αποτελεί φιλοσοφία του Ομίλου και πολλά τμήματα λειτουργούν με γνώμονα τη βιωσιμότητα, τα παλιότερα χρόνια δεν καταγραφόντουσαν όλες οι προσπάθειές μας ως σύνολο, καθώς το κάθε τμήμα λειτουργούσε κάπως αυτόνομα. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο, προσπαθούμε πιο ενεργά να υπάρχει σύμπνοια και συντονισμός μεταξύ των τμημάτων και ο ένας να βοηθά τον άλλον, ώστε να πετυχαίνουμε μαζί όλους τους στόχους που θέτουμε.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Οι μελλοντικοί μας στόχοι είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε, αλλά και τα ESG Goals. Συγκεκριμένα, τα ESG Goals στα οποία έχουμε επικεντρωθεί, είναι ο στόχος 9 “Industry, Innovation and Infrastructure”, ο στόχος 11 “Sustainable Cities and Communities” και ο στόχος 12 “Responsible Consumption and Production”. Αυτοί οι τρεις στόχοι θεωρούμε πως είναι πιο εφαρμόσιμοι για εμάς και ως εκ τούτου έχουμε θέσει εσωτερικά KPIs σε αυτούς τους τρεις τομείς, με σκοπό να εξελιχθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Για να υπάρχει επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία, είναι πολύ σημαντικό να τίθενται συγκεκριμένα KPIs και μετρήσιμοι στόχοι, να εμπλέκονται και να ακολουθούν όλοι οι υπάλληλοι και όλα τα τμήματα αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχει ενημέρωση, εκπαίδευση και να είναι όλοι ενήμεροι σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, να δημιουργούνται προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτή τη βιώσιμη κατεύθυνση και όλα αυτά συνολικά, στο τέλος της ημέρας, να ανταποδίδονται προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Με το SBC Greece μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, ενώ τα προϊόντα που παράγουμε είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα με τους βιώσιμους στόχους που έχει θέσει ο φορέας. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί το κοινό μας όραμα. Θέλουμε πραγματικά, εμείς και τα προϊόντα μας, να είμαστε μέρος της συζήτησης που γίνεται γύρω από την πράσινη δόμηση, την αειφορία και το βιώσιμο μέλλον. Η κοινή μας φιλοσοφία με το SBC Greece σημαίνει πως κινούμαστε με γνώμονα την βελτίωση των κτιρίων ενεργειακά και με στόχο τη δημιουργία πράσινων πόλεων.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.