fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

H Vitex Α Ε κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των δομικών υλικών από το 1932. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα νερού και διαλύτου (Vitex), ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα (Hermes) και εξωτερική θερμομόνωση Vitextherm.
Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων με την επωνυμία VΙΤΕΧ, μια επωνυμία καταξιωμένη στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και ταχύτατα αναπτυσσόμενη διεθνώς.
Η Vitex διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Έχω σπουδάσει χημικός στο ΕΚΠΑ και δραστηριοποιούμαι στην εταιρεία από το 1999 στον τομέα της Έρευνας& Ανάπτυξης με κύριο αντικείμενο ευθύνης τα συστήματα ποιότητας ISO 9001, περιβάλλοντος ISO 14001 και Υγείας και Ασφάλειας ISO 45001.
Επίσης έχω οριστεί υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης, αρμόδια για το συντονισμό της Ομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία συμμετέχουν στελέχη που εκπροσωπούν τις διάφορες Διευθύνσεις της εταιρείας και διαχειρίζεται τα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας;

Η VIΤΕX στοχεύει να είναι ο προτιμώμενος εταίρος στην κατασκευή βιώσιμων κτιρίων, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας στα οικοδομικά τους έργα προωθώντας βιώσιμες λύσεις και εκπαιδεύοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Από την μεριά μας θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον στις κατασκευές κτιρίων, να διερευνήσουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και να αυξήσουμε την ενεργητική επιρροή για πράσινη οικοδόμηση.
Δέσμευση της εταιρίας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προϊόντων και των συστημάτων στο περιβάλλον και αυτό το επιτυγχάνει με διάφορους τρόπους:
• Οδηγούμε το χαρτοφυλάκιό των προϊόντων μας προς τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
• Επιλέγουμε και συνεχώς αναζητούμε πρώτες ύλες με χαμηλότερες επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον και στοχεύουμε στη συστηματική εξεύρεση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πρώτων υλών
• Κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, δίνουμε πάντα προτεραιότητα στην ποιότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
• Στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε με φειδώ τους φυσικούς πόρους και να ελαχιστοποιούμε την εξάρτησή μας από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας που βασίζονται σε ορυκτά.
• Ως αποτέλεσμα της συστηματικής ανάπτυξης προϊόντων, προωθούμε νέα ασφαλή, εύκολα στη χρήση βιώσιμα συστήματα βαφής με στόχο τον μακροπρόθεσμο κύκλο ζωής των επιφανειών, τα μακρύτερα διαστήματα συντήρησης και την αποδοτικότητα του κόστους.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

• Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm που συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου, προσδίδοντας στην τελική κατασκευή μεγαλύτερη αντοχή, ασφάλεια και βιωσιμότητα.
• Προχώρησε 1η στην Ευρωπαϊκή αγορά, στη δημοσίευση Environmental Product Declarations (EPDs) για οκτώ προϊόντα της σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΝ 15804+Α2:2019, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο EU ECO PLATFORM (https://www.eco-platform.org/epd-data.html).
• Με πληθώρα οικολογικά πιστοποιημένων προϊόντων Vitex με σήμανση Ecolabel, η εταιρεία συνδράμει ολοένα και περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος
• Σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν ολοκληρωμένα συστήματα βαφής και προστασίας για εσωτερικούς τοίχους με σχεδόν μηδενικές περιεκτικότητες οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC), τα οποία βραβεύτηκαν με την ανώτερη διάκριση Indoor Air Comfort GOLD για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων και τη σχεδόν μηδενικές εκπομπές VOC. Πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής χρωμάτων για εσωτερικούς τοίχους φέρουν τη σήμανση IAC GOLD.
• Προς την κατεύθυνση πρακτικών συνδεόμενων με την κυκλική οικονομία (Circular economy) η Εταιρεία πιστοποίησε σειρά προϊόντων που συμμορφώνονται με τα συστήματα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων LEED, BREEAM, WELL, SKA Rating etc..

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Οι σημαντικότερες δυσκολίες αρχικά αφορούσαν κυρίως την αλλαγή νοοτροπίας και το συντονισμό με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζουν την εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία οι οποίες ξεπεράστηκαν θέτοντας ως βασική προτεραιότητά μας την ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με όλους τους συμμετόχους μας, ώστε, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, να αφουγκραζόμαστε τις απόψεις τους και τα θέματα που τους απασχολούν, και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Διαρκής μας στόχος είναι η συνεχής μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.
Για να το πετύχουμε αυτό, εστιάζουμε στα σημαντικά θέματα όπως:
• Σχεδιασμός προϊόντων με συνείδηση, βασιζόμενος στις ανησυχίες της κλιματικής αλλαγής και με αξιολογημένο προϊοντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (PEF)
• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων (περαιτέρω μείωση ειδικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού)
• Μείωση των ειδικών έμμεσων και άμεσων εκπομπών CO2
• Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων (μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγική μας διαδικασία και περαιτέρω ελαχιστοποίηση τους μέσω της τεχνολογίας επεξεργασίας, των αποδοτικών διεργασιών και της ανακύκλωσης.
• Αύξηση χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών
• Αύξηση της λειτουργίας ΑΠΕ (υπάρχοντα ΦΒ οροφής 1ΜW) με εγκατάσταση πρόσθετων φωτοβολταϊκών συστημάτων οροφής .

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η σημασία της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει επηρεάσει σημαντικά όλο τον πλανήτη. Για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία απαιτείται η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική και η δέσμευση της διοίκησης σε αυτές.
Βασικό εργαλείο επίσης αποτελεί ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων αειφορίας που σχετίζονται και επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία της εταιρείας, όσο και τις ομάδες συμμετόχων με σκοπό τον προσδιορισμό της στοχοθεσίας και την ανάπτυξη του πλάνου δράσεων.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Vitex να συμμετέχει σε συλλογικές προσπάθειες και φορείς που προάγουν τις αρχές της αειφορίας. Θεωρούμε σημαντικό τον οργανωμένο και στοχοθετημένο διαμοιρασμό της γνώσης, των πρακτικών και των εμπειριών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο SBC Greece με δεδομένη την ταχύτατη εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και των πρακτικών στο χώρο της αειφόρου δόμησης.

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.