fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική – Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30.

Η συνέλευση θα γίνει προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022.

2. Ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση της λογοδοσίας

3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Δ.Σ., και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2022.

4. Παρουσίαση προγραμματισμένων δράσεων (Ετήσιο Συνέδριο Αειφορίας, Συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Δικτύου WorldGBC κ.λπ.)

5. Έγκριση τροποποιήσεων στο Καταστατικό του φορέα

6. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θα υπάρξει σχετική αναλυτική ενημέρωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Όλα τα ταμειακά μη ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλησής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Ταμία αυτού κ. Αλέξανδρου Αρχοντίδη (ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] και θέμα «Καταβολή εισφορών») αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2023. Άλλως, τα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 5, 13Ε και 18 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι με βάση το Άρθρο 4 του καταστατικού του φορέα, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα τακτικά, ταμειακά ενήμερα μέλη. Τα απλά μέλη (εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς όμως δικαίωμα εκλογής ή ψήφου. Όσα τακτικά, ταμειακά ενήμερα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητά τους με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 20 Απριλίου 2023. Απαραιτήτως η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η λίστα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2023 με αποστολή email σε όλα τα μέλη.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.