Επιλογή Σελίδας

Διαβούλευσης & Προάσπισης

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι η εκπροσώπηση και προάσπιση των σκοπών του SBC GREECE προς τους κρατικούς φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καθώς και η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και lobbying.

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω.

Το SBC GREECE (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του WGBC.