Ποιοι είμαστε

Το όραμά μας

H εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς στα ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας

Nα ηγηθούμε  και να διευκολύνουμε την μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και των κοινοτήτων του στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας με αειφόρο τρόπο.

Οι δραστηριότητές μας

Έρευνα & Εκπαίδευση

Ανταλλαγή γνώσεων & εμπειριών.

Διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας.

Συστήματα Πιστοποίησης

Διάδοση & υποστήριξη εφαρμογής διεθνών συστημάτων πιστοποίησης αειφορίας των κτηρίων και του δομημένου περιβάλλοντος.

Διαβούλευση & Προάσπιση

Ευαισθητοποίηση για την αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος.

Προώθηση της αειφορίας σε πολιτικές & νομοθεσία.

Το WGBC είναι ένα δίκτυο 100+ εθνικών συμβουλίων αειφόρων κτηρίων, καθιστώντας το παγκοσμίως ως τον οργανισμό με τη σημαντικότερη επιρροή στην αγορά της αειφόρου δόμησης.

Μεταξύ άλλων παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο διακυβέρνησης για την ανάπτυξη του SBC Greece.

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία