Επιλογή Σελίδας

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του SBC GREECE. Η τροποποίηση αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 9 σε 5 μέλη) και την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ, ετησίως.