Επιλογή Σελίδας

To SBC GREECE ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με DGNB και τη συμφωνία DGNB International στις 3 Φεβρουαρίου 2017.