Ιδρυτικά Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη του SBC GREECE αποτελούνται από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται έντονα και με επιτυχία στον ευρύτερο χώρο του δομημένου περιβάλλοντος Αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα όπως μελετητές (αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, στατικοί κλπ), ακαδημαϊκοί, κατασκευαστές, εργολάβοι, σύμβουλοι και ελεγκτές αειφορίας, παραγωγοί και προμηθευτές υλικών, νομικοί, μη κερδοσκοπικά ινστιτούτα, συνδέσμοι κλπ.

Εταιρείες

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία