Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις αρχές του WGBC και το Καταστατικό του SBC GREECE, αποτελείται από 9 μέλη που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου του δομημένου περιβάλλοντος.

Παντελής Λεβαντής

Πρόεδρος

Δημήτριος Μπίκας

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σηφοστρατουδάκης

Γραμματέας

Αλίς Κοροβέση

Αναπληρωτής Γραμματέας

Ιωάννης Παππάς

Ταμίας

Νικόλαος Γκόνης

Μέλος

Παντελής Πατενιώτης

Μέλος

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος

Μέλος

Αγλαΐα Ντίλη

Μέλος

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία