Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του SBC GREECE. Με αυτό το όργανο δηλώνεται η θέληση των μελών. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, που ορίζονται από τα λοιπά μέλη πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως, και τα παρόντα ταμειακώς ενήμερα μέλη του SBC GREECE

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία