Τι σημαίνει η συμμετοχή στο SBC GREECE

  • Γίνεστε μέλος της παγκόσμιας οικογένειας αειφορίας
  • Δικτυώνεστε με μέλη από 100+ εθνικά GBCs
  • Συνδέεστε με τοπικούς και διεθνείς ηγέτες της αγοράς του δομημένου περιβάλλοντος
  • Δραστηριοποιείστε και ηγείστε στο μετασχηματισμό της αγοράς
  • Αποδεικνύετε τη δέσμευσή σας για την αειφορία
  • Απολαμβάνετε τα μοναδικά προνόμια των μελών
  • Συμμετέχετε σε δράσεις και εκδηλώσεις
  • Ευαισθητοποιείστε για την αειφορία
  • Είστε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις της αειφορίας
  • Βελτιώνετε τις γνώσεις σας
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
 ΑΕΦΕ  Φυσικά πρόσωπα Ακαδημαϊκοί  100€
Ατομικές Εταιρείες & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ετήσιος κύκλος εργασιών)
ΙΕΠ1 έως €50.000 100€
ΙΕΠ2 €50.001 – €300.000 200€
ΙΕΠ3 €300.001 – €1.000.000 350€
ΙΕΠ4 €1.000.001 – €10.000.000 450€
ΙΕΠ5 €10.000.001 – €50.000.000 550€
ΙΕΠ6 €50.000.001 – €100.000.000 650€
ΙΕΠ7 άνω των €100.000.001 800€
ΕΙΚΙ Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά ιδρύματα 250€
ΕΣΣΕ Επαγγελματικά Σωματεία / Σύλλογοι / Ενώσεις/ Αστ. Εταιρ. Μη Κερδοσκοπικές 200€
ΑΠΛΑ
ΦΥΠΡ Φυσικά πρόσωπα 50€
ΦΟΙΤ Φοιτητές 25€
ΕΠΙΤ ΕΠΙΤΙΜΑ 0€

Για να διαβάσετε το Καταστατικό του SBC GREECE πατήστε εδώ.

Φόρμα αιτήσης μέλους

Εταιρεία/Φορέας:

Θέση:

Επώνυμο: (*)

Όνομα: (*)

Eιδικότητα: (*)

Διεύθυνση: (*)

Τηλ:(*)

Email:(*)

Κωδικός Κατηγορίας Μέλους: (*)

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας με διακριτικό τίτλο “SBC GREECE”.Εάν δεν τσεκάρεται το κουτάκι δεν θα μπορεί να αποστέλλεται η αίτηση.

MΕΛΗ

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία